logo

 • Dret laboral i NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

  • Título de la imagen
  • Aquesta àrea, que suposa un dels nuclis fonamentals dels serveis que presta el nostre despatx, l'ha convertit en referent per a la resta de professionals que es dediquen al Dret Laboral. Les activitats més representatives d'aquesta àrea són:

   • Assessorament i resolució immediata de consultes.
   • Direcció jurídica d'assumptes de caràcter contenciós.
   • Negociació col·lectiva.
   • Reestructuracions empresarials.
   • Prevenció de Riscos Laborals.
  • Dret laboral i seguretat social
  • A banda de l'assessorament en matèria laboral, l'assistència lletrada en litigis i procediments, i la negociació col·lectiva de nombrosos Convenis de diferents àmbits (nacional, autonòmic i d'empresa), molts dels nostres professionals compaginen la seva activitat professional amb la Docència en aquest camp, impartint classes a diferents Universitats Catalanes i organitzant jornades i sessions formatives en matèria laboral..

   La pràctica habitual a l’hora de prestar els nostres serveis d’assessorament consisteix en assignar un professional com interlocutor i director de cada client o assumpte, en funció de la seva naturalesa, especialitat i entitat, que treballa igualment de forma coordinada amb la resta de companys.

  • Dret laboral i seguretat social
  • Dintre dels mitjans materials dedicats a l’assessorament específic dels nostres clients disposem d’una publicació en forma de Newsletter (Infov@llbé), de periodicitat mínima mensual, i amb avenços i notes informatives immediates cada cop que es publica alguna norma o es dicta alguna sentència que pugui afectar a la realitat jurídica dels nostres clients, especialment en matèria laboral i sanitària.

© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos