logo

 • Dret sanitari

  • Dret sanitari
  • El fet de comptar històricament amb nombrosos clients dels sectors sanitari, sociosanitari i social, fa del Bufet Vallbé un referent jurídic d’aquests sectors, per haver desenvolupat un àrea d’assessorament jurídic altament especialitzada en totes les matèries vinculades a l’exercici d’aquestes activitats.

   Els nostres professionals treballen diàriament amb la normativa sanitària, sociosanitària i social, en l’assessorament jurídic constant a la multiplicitat de clients que tenim en aquest àmbit, cosa que ens permet una resolució òptima i àgil dels requeriments jurídics dels centres que desenvolupen aquest tipus d’activitats.

  • Dret sanitari

  • Els principals serveis que oferim són:

   • Defensa judicial en assumptes de responsabilitat de centres i professionals sanitaris i sociosanitaris, en qualsevol ordre jurisdiccional.
   • Resolució immediata de consultes jurídiques sobre pràctica assistencial.
   • Assessorament jurídic mitjançant la participació en Comitès Ètics Assistencials i Comitès Ètics d’Investigació Clínica.
   • Sessions formatives sobre normativa d'aplicació a l'activitat sanitària (consentiment informat, documentació i història clínica, voluntats anticipades, protecció de dades,...)
   • Estudis sobre fórmules de gestió i organització sanitària.
   • Elaboració d’informes i dictàmens jurídics sobre aspectes complexos 
  • Dret sanitari
  • Bufet Vallbé ofereix un assessorament integral a les entitat, empresa i organitzacions del sector de la salut, sociosanitari i social. Això és possible gràcies a la visió actualitzada de les concretes problemàtiques recurrents que se susciten en aquests àmbits, que es nodreix del nostre coneixement profund dels procediments i agents que hi intervenen.

© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos