logo

 • Dret administratiu

  • Dret administratiu
  • Bufet Vallbé compta amb una dilatada experiència en l’assessorament d’administracions públiques i entitats del sector públic, havent assolit una gran especialització en el seu assessorament jurídic i en el coneixement de les problemàtiques que els afecten.

  • Els principals serveis que oferim són:

   • Responsabilitat patrimonial
   • Recursos contenciós administratius.
   • Procediments i recursos administratius en general (com ara subvencions, inspeccions i expedients  sancionadors).
   • Contractació pública (gestió, assessorament, impugnacions).
   • Assessorament en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  • Dret administratiu
  • El nostre despatx compta entre els seus clients amb agrupacions empresarials i un nombre important d’entitats que presten serveis públics, sanitaris, sociosanitaris, socials o educatius en règim de concert. Aquest fet determina que disposem d’un coneixement exhaustiu i actualitzat de la realitat d’aquest tipus de relacions jurídiques, així com un contacte permanent amb les Administracions públiques contractants.

  • Despatx Vallbé
  • Tot plegat ens permet disposar d’una visió àmplia i actualitzada de la realitat de les relacions amb l’Administració pública estatal, autonòmica i local i oferir un assessorament jurídic d’un alt grau d’especialització i de resolució en aquest àmbit.

© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos