logo

 • Dret CIVIL I mercantil

  • Dret mercantil
  • Bufet Vallbé compta amb un departament de dret privat, amb professionals especialitzats en dret civil i en dret mercantil. En aquestes matèries oferim una assessoria integral en tot tipus d'operacions i contractes i també oferim la defensa jurídica en tot tipus de procediments judicials.

   En aquesta àrea podem oferir una experiència addicional pel coneixement del sector de l'empresa pública i les seves diferents formes quan aquesta actua dintre del mercat i amb col·laboració amb altres ens públics o privats.

  • Dret mercantil
  • Els principals serveis que oferim són:

   • Contractació: redacció i revisió de contractes, responsabilitat contractual i extracontractual.
   • Dret immobiliari: planificació d’operacions sobre immobles, assessorament i negociació.
   • Responsabilitat professional: àmplia experiència en la defensa de professionals del sector sanitari, sociosanitari social i educatiu.
   • Dret successori: estudi i assessorament testamentari, reclamacions sobre herències i legítimes, negociacions extrajudicials i mediació.
   • Dret de la persona: procediments judicials i actuacions en relació a persones incapacitades i tutelades.
  • Dret mercantil
   • Dret mercantil i societari: assessorament jurídic a l’empresa i als òrgans de govern, operacions societàries, redacció revisió de tot tipus de documents i contractes. Estudi fiscal de les operacions societàries i contractuals.
   • Procediments concursals.
   • Dret de fundacions: assessorament especialitzat a les entitats que adopten aquesta personalitat jurídica.
© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos