logo

Nota informativa

Data de publicació: 21/03/2020

Document PDF

NOVES MESURES APLICABLES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES GRANS I CENTRES SOCIOSANITARIS PER A FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA PANDÈMIA DEL VIRUS COVID-19

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest matí l’Ordre SND / 265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La present nota té per objecte exposar, de manera preliminar i succinta, les principals afectacions d’aquestes mesures en els diferents àmbits de l’activitat sociosanitària i residencial.

Atenció dels residents i/o pacients:

La citada ordre estableix l’obligació dels centres residencials i sociosanitaris de classificar els seus pacients en quatre categories en funció del seu grau d’exposició al virus COVID-19- Aquesta classificació s’ha de realitzar amb caràcter urgent i com a molt tard fins demà diumenge 22 de març.

Un cop realitzada aquesta classificació els centres hauran d’assignar el seu personal a cadascun dels diferents grups, garantint que els treballadors d’un grup siguin sempre els mateixos, sense que es produeixin rotacions entre els diferents grups.

Mesures d’aïllament i neteja

L’Ordre estableix un seguit de pautes que calen seguir a l’hora d’aïllar residents i/o pacients diagnosticats de COVID-19 o que presentin simptomatologia compatible, així com indicacions sobre els procediments de neteja que s’han de dur a terme.

Professionals sanitaris

La norma publicada pel Ministeri de Sanitat habilita a l’Autoritat Sanitària de cada Comunitat Autònoma per a modificar la prestació de serveis del personal sanitari vinculat a qualsevol de les residències de gent gran i centres sociosanitaris (tant si són de titularitat pública com privada), amb la finalitat d’adaptar-la a les necessitats de cada moment.

A més, s’especifica que tot aquell personal que hagi tingut contacte amb un cas possible o confirmat de COVID-19 i que no presenti símptomes haurà de seguir realitzant la seva activitat normal, vigilant la seva simptomatologia.

Coordinació per al diagnòstic, seguiment i derivació de pacients amb COVID-19

S’estableix l’obligació de realitzar, sempre que hi hagi disponibilitat, una prova diagnòstica de confirmació d’aquells casos que presentin símptomes d’infecció respiratòria aguda. Amb aquesta finalitat el personal de la residència s’haurà de posar en contacte amb el Centre d’Atenció Primària assignat per a valorar, de forma conjunta amb el facultatiu del centre, si el pacient ha de quedar en aïllament a la residència o si presenta criteris de derivació a un centre sanitari.

Aquestes mesures s’aplicaran sens perjudici del desplegament interpretatiu que en faci cada Comunitat Autònoma i estaran vigents fins a la finalització de l’estat d’alarma.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos