logo

Nota informativa

Data de publicació: 13/03/2020

 

Document PDF

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MESURES DE FLEXIBILITAT EN MATÈRIA D’AJORNAMENT D’IMPOSTOS

Entre les mesures que conté el Reial Decret-llei 7/202, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 (BOE número 65 de 13 de març de 2020), s’inclou la flexibilització en matèria d’ajornaments d’impostos per a PIMES i autònoms.

En concret, es concedirà l’ajornament de l’ingrés d’impostos que s’hagin de presentar entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan siguin de quantia inferior a 30.000€ (límit exempt de l’obligació de presentar garantia en les sol·licituds d’ajornament de deutes tributaris).

Aquest ajornament serà aplicable també a deutes derivats d’impostos que amb caràcter general no poden ser objecte d’ajornament, com ara les retencions a compte de l’IRPF efectuades pels retenidors.

Serà requisit per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui un empresari, professional o una empresa amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 Euros en l’any 2019.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos, amb una carència de tres mesos en la generació dels interessos.

 

Barcelona, a 13 de març de 2020© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos